Jag är väldigt lyckligt lottad!

Som arbetar med kreativitet varje dag. I samvaron med människorna som kommer till vår verkstad, växer inspirationen och nya idéer tar form. Nuförtiden är det inte bara hösten som är min mest kreativa period. Tillgången till vår verkstad med gamla typer, trästilar, avdragspressar och massor av färg gör att kreativiteten frodas året om.  Jag experimenterar med de gamla blytyperna och trästilarna. Kombinerar text och bild, provar nya material…Nu blev det Fred Astaire, en bil och en cowboy som jag klippte ut med den lilla nagelsaxen.