EVA LINDEGREN

KONSTNÄR & INSPIRATÖR

Jag började mitt måleri på 90-talet. Det var tydliga bilder med andliga inslag. Det var lila och drömskt, det andades meditation och inre bilder. Numera är målningarna oskarpa och skiftande, det är en annan dimension och mer abstrakt. Tempot är snabbare och detaljerna suddas ut för att ge utrymme till fantasin. Strukturer och material inspirerar mig att bara göra det jag känner för och därför ser jag mig inte bara som en målare. Jag gör skulpturer, samlar på skrot och är på ständig jakt efter nya uttryck. Mångsidigheten i mitt skapande gör att jag inte vill fångas i någon särskild ”stil”.

Mina målningar är uppbyggda i många lager, och varje lager har en egen unik berättelse. En målning kan ta väldigt lång tid för mig att göra, medan en berättelse kan gå ganska snabbt. Med det menar jag att en berättelse är ett lager som jag målar vid ett eller flera tillfällen. Om jag t ex målar ett ansikte, så kan jag hålla på med det ett tag för att sedan uppfatta att jag är klar med målningen vid det tillfället, men efter ett tag kan jag känna ett väldigt behov av att måla på just det ansiktet. För mig blir då ansiktet en av berättelserna i just den målningen. Det är inte bilden i mina målningar som är det viktigaste, inte heller slutresultatet. Mina målningar är som livet, det är resan som är målet.

Beställningsjobb2019-02-18T16:09:50+01:00
Abstrakt2018-10-16T22:37:48+02:00
Trädansikte2018-10-18T16:00:25+02:00
Keyhole2018-10-16T20:47:15+02:00
Lås2018-10-16T21:00:21+02:00
Another face2018-10-17T12:49:25+02:00
THE LIGHT2018-10-16T11:01:29+02:00
THE PERFORMING SELF2018-10-17T12:48:08+02:00
DIMENSIONER2018-10-17T12:48:37+02:00
Meditation2019-02-18T16:39:28+01:00
Big face2018-10-17T12:49:10+02:00
Bergsmålning2018-10-01T16:51:27+02:00
STONEFACE2018-10-01T16:17:51+02:00
Stenmålning2018-10-01T16:15:44+02:00
Stenmålningar vid havet2018-10-17T11:46:32+02:00
MED STÄNGDA ÖGON2018-10-17T12:48:57+02:00
EN BLICK SÄGER MER…2018-10-17T12:49:41+02:00
En tidlös ström2018-10-17T16:02:07+02:00
Gem2018-10-17T15:29:13+02:00
ABSTRAKT2018-09-07T10:27:20+02:00
FACE OF A WOMAN2018-10-17T12:49:58+02:00
CHAMPAGNE2018-09-07T10:31:43+02:00

“Every artist was first an amateur.”

Ralph Waldo Emerson

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.”

Pablo Picasso